Aktualności i Dokumenty do pobrania

NOWE PRZEPISY BHP

Z początkiem roku weszły w życie przepisy dotyczące badania stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Zasady regulowane są Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Treść rozporządzenia poniżej.