Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola inspektora pracy

Audyt bezpieczeństwa pomoże wyeliminować wszelkie nieprawidłowości, które mogą się pojawić w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie, przez co kontrola inspektora pracy nie spowoduje utrudnień w dalszym normalnym funkcjonowaniu Twojego zakładu. Wszystko dzięki temu, że znamy jaki jest zakres kontroli inspekcji pracy.

Podczas audytu zweryfikujemy czy firma spełnia wszelkie wymogi BHP, przebadamy szereg czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników.

Zakres kontroli inspekcji pracy, czyli wykonywanych czynności, składających się na audyt bezpieczeństwa:

  • sprawdzanie dokumentacji,
  • kontrola warunków pracy,
  • kontrola warunków magazynowania,
  • kontrola transportu,
  • kontrola produkcji,
  • i inne…

Po przeprowadzonym audycie otrzymujesz pisemne sprawozdanie, potwierdzenie zgodności z przepisami i jeśli konieczne plan naprawczy. Po naszym audycie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to tylko formalność.