Dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy

Jak uzyskać dofinansowanie z ZUS?

Przedsiębiorcy ubiegający się o  dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy lub na inny środek transportu bliskiego powinni złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania na działania mające na celu utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres aktywności zawodowej.

ZUS może sfinansować zakup wózka jezdnego z napędem popularnie zwanego wózkiem widłowym lub zakup wózka bez napędu np. tzw. paleciaka.

Wniosek należy pobrać ze strony ZUS: www.zus.pl/prewencja

W kolejnym etapie pracownik ZUS dokonuje formalnej oceny wniosku, który jest następnie oceniany jest pod kątem merytorycznym przez eksperta z dziedziny wnioskowanych działań naprawczych i prewencyjnych.

Zakup wózków jezdniowych podnośnikowych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń mieści się w kryteriach działań mających na celu utrzymanie zdolności do pracy pracowników przez cały okres aktywności zawodowej.

Dla mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 90% kosztów zakupu wózka jezdnego jednak łączny poziom dofinansowania na zakup wózków jezdniowych podnośnikowych wznosi 50 000 zł.

Jest to kwota bezzwrotna!

Nie trzeba wykładać własnych pieniędzy!

Niestety wypełnienie samego wniosku nie wystarczy!

Trzeba pokonać kilka trudnych przeszkód i tu przedsiębiorcy grzęzną.

Nasi specjaliści dysponują odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami.

Zadzwoń do nas w sprawie wniosku o dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy.

Ty podpisujesz my robimy resztę.

Zasady dofinansowania z ZUS przedstawia poniższa ulotka.

Dofinansowanie – ulotka ZUS