Doradztwo ADR

doradztwo ADR

Zapewniamy specjalistyczne doradztwo w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (doradca ADR), oraz sporządzenie szczegółowych procedur w zakładach o „chemicznym” profilu działania.

Stała współpraca Doradcy do spraw transportu drogowego materiałów niebezpiecznych.
W ramach współpracy – doradztwo ADR oferujemy:

  • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w nadawanie, pakowanie, załadunek, rozładunek i transport materiałów niebezpiecznych;
  • Szkolenia z procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • Przygotowywanie rocznego obowiązkowego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • Doradztwo w zakresie identyfikacji, klasyfikacji, oznakowania, sposobu pakowania, załadunku i transportu przewożonych towarów niebezpiecznych;
  • Doradztwo w zakresie zwolnień i wyłączeń (przewóz bez tablic);
  • Wdrażanie planów bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych;
  • Doradztwo w zakresie doboru wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • Prowadzenie dochodzeń oraz przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków i awarii podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • Sporządzanie szczegółowych procedur postępowania i instrukcji dotyczących przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • Prowadzenie szczegółowych audytów bezpieczeństwa transportu i magazynowania;

Numer ważnego Świadectwa Doradcy – 210/2013 – Do weryfikacji na stronie: Transportowego Dozoru Technicznego

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową dokumentacją.