Doradztwo BHP

Oferujemy usługi w zakresie doradztwa i nadzoru stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Oferujemy Państwu obsługę bhp polegającą na stałej współpracy ze specjalistą ds. bezpieczeństwa pracy.

Stała współpraca specjalisty ds. bezpieczeństwa polega na:

 • Przeprowadzaniu kontroli przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony pożarowej.
 • Przedstawianiu rozwiązań technicznych mających na celu eliminację zagrożeń i poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.
 • Uczestnictwie w kontrolach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organa kontroli.
 • Opracowaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzaniu postępowań powypadkowych i kompletowaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Doradztwie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Organizowaniu i prowadzeniu szkoleń wstępnych pracowników i wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia adaptacji, w tym zakresie nowo zatrudnianych pracowników.
 • Wykonywaniu innych zadań w zakresie służby BHP wynikających z obowiązków zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 02.09.97r.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa pomoże wyeliminować wszelkie nieprawidłowości, które mogą się pojawić w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.

Podczas audytu zweryfikujemy czy firma spełnia wszelkie wymogi BHP, przebadamy szereg czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników.

Zakres wykonywanych czynności, składających się na audyt bezpieczeństwa:

 • sprawdzanie dokumentacji,
 • kontrola warunków pracy,
 • kontrola warunków magazynowania,
 • kontrola transportu,
 • kontrola produkcji,
 • i inne…

Po przeprowadzonym audycie otrzymujesz pisemne sprawozdanie, potwierdzenie zgodności z przepisami i jeśli konieczne plan naprawczy.