Opracowywanie i sporządzanie dokumentacji

Oferujemy usługi w zakresie opracowywania i sporządzania dokumentacji. Poniżej zamieściliśmy wykaz prac wykonywanych w ramach naszych usług.

 • Analiza ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Analiza narażenia na czynniki biologiczne
 • Analiza narażenia na czynniki chemiczne
 • Analiza ryzyka wybuchu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Dokument zabezpieczenie przed wybuchem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Analiza ryzyka zranień i przeniesienia czynnika biologicznego
 • Deklaracje zgodności
 • Regulaminy zasad gospodarowania odzieżą i środkami ochrony osobistej
 • Regulaminy wydawania napojów i posiłków profilaktycznych
 • Instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn i urządzeń
 • Instrukcje szczegółowe wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
 • Szczegółowe procedury postępowań (np. usuwanie odpadów niebezpiecznych, odśnieżanie dachów itp.)
 • Opisy stanowisk dla potrzeb medycyny pracy
 • Inne wymagane dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi instrukcjami opracowanymi przez naszą firmę.