Sprawozdania ADR

sprawozdania ADR

Sprawozdanie roczne przygotowuje doradca ADR podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer swojego świadectwa doradcy. Legalność działania doradcy jest do sprawdzenia na stronie: Transportowego Dozoru Technicznego. Sprawozdanie jest przesyłane do WITD a drugi egzemplarz przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać w siedzibie firmy przez 5 lat od dnia jego wysłania.

Zaniedbanie obowiązku przesłania sprawozdania rocznego wiąże się z karami określonymi w Załączniku do ww. Ustawy:

WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM

5.4.
Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych:

  1. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – 200 PLN
  2. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 PLN
  3. jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 PLN