Kursy na wózki widłowe

Kursy na wózki widłowe w Warszawie

Oferujemy kursy na wózki widłowe (wózki jezdniowe). Szkolenie obejmuje naukę jazdy na:

  • wózkach unoszących,
  • wózkach ciągnikowych,
  • wózkach naładownych,
  • wózkach podnośnikowych.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego wózki jezdne z napędem dzielą się na:

III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Ukończenie szkolenia zezwala na obsługę wózków jezdniowych z napędem elektrycznym i spalinowym. Główną cechą tych wózków jest sposób kierowania przez operatora, który znajduje się poza wózkiem.

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

Ukończenie szkolenia zezwala na obsługę wózków jezdniowych z napędem elektrycznym i spalinowym. Główną cechą tych wózków jest sposób kierowania przez operatora, który przemieszcza się razem z wózkiem (wewnątrz). Uprawnienie nie zezwala na obsługę wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane, tj.

Ukończenie szkolenia zezwala na obsługę wózków jezdniowych z napędem elektrycznym i spalinowym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem oraz wózków III WJO i II WJO.

Szkolenie operatorów wózków może również obejmować kurs wymiany butli z gazem. Kurs na wózek widłowy jest niezbędny do obsługi wózków jezdniowych zasilanych mieszanką LPG.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkoleń, wykładowcy i instruktorzy prowadzący kurs na wózki jezdniowe to doświadczeni praktycy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, udokumentowane odpowiednimi dyplomami i certyfikatami wydanymi przez UDT.

Dzięki uprawnieniom nadanym przez Urząd Dozoru Technicznego od razu po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin, którego zaliczenie wieńczy wydanie Uprawnień do obsługi wózków. Niema konieczności poddawania się egzaminom w UDT!

Ośrodek szkoleń wydaje również Uprawnienia „Unijne” czyli dokument wydany w języku angielskim, niemieckim bądź francuskim.

Ukończenie Kursu w naszym ośrodku daje uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków na terenie Polski i w innych krajach UE.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą jaką jest kurs na wózki widłowe z napędem silnikowym, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi materiałami szkoleniowymi.

Dodatkowo prowadzimy usługi doradcze, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie z ZUS na wózek widłowy. Odwiedź naszą stronę Dofinansowanie na zakup wózka.