Szkolenia p.poż.

szkolenia p.poż

Zajmujemy się organizacją szkoleń przeciwpożarowych.

Szkolenie p.poż prowadzone jest w formie Instruktażu z oderwaniem od pracy i obejmuje następujące tematy:

 • zasady postępowania w razie wypadku (wzywanie pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku),
 • obowiązki pracodawcy i pracowników w razie zaistnienia wypadku,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej w budynku,
 • instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia,
 • warunki zaistnienia pożaru,
 • przyczyny powstawania pożarów i drogi rozprzestrzeniania,
 • grupy pożarów,
 • podręczny sprzęt gaśniczy (rodzaje, zasada działania),
 • ewakuacja ludzi i mienia (drogi ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne),
 • system pierwszej pomocy (apteczki),
 • zasady udzielania pierwszej pomocy (zasady ogólne, postępowanie przy zranieniach, złamaniach, omdleniach, zatruciach, oparzeniach, porażeniu prądem elektrycznym, zasady reanimacji).

Czas trwania szkolenia p.poż to minimum 3 godziny lekcyjne.

Na życzenie klienta nasz Instruktor w ramach szkolenia p.poż przeprowadza ćwiczenia praktyczne (gaszenie ognia – zajęcia na poligonie).