Kurs usuwania azbestu

usuwanie azbestu szkoelnia

Szkolenia BHP przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz specjalistyczny kurs usuwania azbestu. Kurs „Usuwanie Azbestu” to szkolenie pozwalające na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania elementów budowlanych, które zawierają azbest. Szkolenie pozwala na zdobycie fachowej wiedzy na temat:

  • usuwania
  • transportu
  • składowania

materiałów zawierających azbest, tj. głównie materiałów budowlanych. Do prawidłowego i bezpiecznego wykonania takich prac potrzebne jest właściwe szkolenie, azbest jest bowiem wyjątkowo niebezpiecznym materiałem. Powoduje m.in. pylicę azbestową i raka płuc, nawet po wielu latach od ostatniego kontaktu, dlatego szkolenie jest niezbędne ze względu na zagrożenie dla samych pracowników, jak i osób mieszkających, przebywających w pobliżu stref zagrożonych pyleniem rozdrobnionych włókien minerału (z płyt azbestowo-cementowych).