Kurs usuwania azbestu

usuwanie azbestu szkoelnia

Poza szkoleniami BHP oferujemy specjalistyczne kurs usuwania azbestu. Usuwanie azbestu szkolenie pozwala na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania elementów budowlanych, które zawierają azbest. Szkolenia azbest pozwalają na zdobycie fachowej wiedzy na temat:

  • usuwania
  • transportu
  • składowania

materiałów zawierających azbest, tj. głównie materiałów budowlanych. Do prawidłowego i bezpiecznego wykonania takich prac potrzebne jest właściwe szkolenie, azbest jest bowiem wyjątkowo niebezpiecznym materiałem. Powoduje m.in. pylicę azbestową i raka płuc, nawet po wielu latach od ostatniego kontaktu, dlatego szkolenie jest niezbędne ze względu na zagrożenie dla samych pracowników, jak i osób mieszkających, przebywających w pobliżu stref zagrożonych pyleniem rozdrobnionych włókien minerału (z płyt azbestowo-cementowych).